Historia SUTW Świeszyno

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno zostało utworzone 24 sierpnia 2016r. Jego utworzenie jest odpowiedzią na potrzebę społeczeństwa gdyż obecnie osoby starsze stanowią prawie 16% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 20% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają niezaspokojone takie potrzeby jak:

  • potrzeba samokształcenia,
  • potrzeba poznawania środowiska,
  • potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności,
  • potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań,
  • potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,
  • potrzeba wypełnienia wolnego czasu,
  • potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich,
  • potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej,
  • także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Inauguracja UTW Świeszyno

Inauguracja pierwszego Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno odbyła się 29 listopada 2016 roku.

 

 

 

 

Dodaj komentarz