Władze i organy

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno

Władze Stowarzyszenie UTW Gminy Świeszyno :

 

Prezes – Pan Jan Pasek

Wiceprezes – Pani Krystyna Cichosz

Skarbnik – Pani Nadzieja Grochowska

Sekretarz – Pani Krystyna Pasek

 

 

 

Radę Programową Uniwersytetu stanowią osoby:

 

Przewodniczący – Pan Waldemar Maniak

Wice-przewodniczący  – Pan Henryk Łądkowski

Sekretarz – Pani Maria Szych

Członek –  Pani Maria Madziała

Członek – Małgorzata Sobczyk

Członek – Jan Pasek