W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić Wam niesamowite fakty na temat liczby PI.

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą co to jest liczba PI?

Liczbę PI (π) definiujemy jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. W przybliżeniu wynosi ona 3, 14…. i tak do nieskończoności. Tłumacząc w prosty sposób π oznacza ile razy średnica koła zmieściłaby się na jego obwodzie. Wielkość okręgu nie ma znaczenia π pozostaje niezmienna. Nikt nigdy nie dowiedział się jaka jest jej dokładna wartość, ponieważ jej cyfry ciągną się stale w jak by się mogło wydawać losowej kolejności.

Babilończycy już 2000 lat p. n. e używali przybliżenia równego 3, słynny Archimedes obliczył jej wartość do trzech miejsc po przecinku, lecz jako pierwszy do 35 miejsc po przecinku obliczył Ludolph van Ceulen w związku z czym nazwana ją ludolfina. Do dnia dzisiejszego ilość obliczonych miejsc po przecinku wynosi 5 bilionów. Oczywiście tych obliczeń nie dokonał żaden człowiek lecz sto pięć dni ciągłej pracy wieloprocesorowego serwera.

Ludolfina obchodzi swój dzień 14 marca (z powodu innego zapisu daty w USA) co nam daję 3, 14 czyli słynną liczbę Pi.

Ci bardziej zainteresowani tematem obchodzą jej święto dokładnie o 1:59 po południu co nam daje pierwsze cyfry rozwinięcia dziesiętnego π. Istnieje również mniej znane święto nazywane dniem aproksymacji π które obchodzimy 22 lipca (z powodu europejskiego zapisu dat). Albert Einstein wybitny fizyk, wynalazca, człowiek o niebywałej inteligencji urodził się w dniu π – 14 marca 1879. Jest on twórcą powszechnie znanej ogólnej teorii względności przy stworzeniu której również została użyta liczba Pi.

Co sprawia, że liczba PI jest tak niezwykła?

Głównie. to, że jej wiek datowany jest na około 4000 lat co potwierdzają badania archeologiczne.
Została ona uwzględniona przy budowie Egipskich piramid. Stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3, 1416, czyli przybliżenie liczby π. Liczbę PI zastosowano w wielu dziedzinach fizyki m. in. mechanice kwantowej. PI często jest obecna w różnych wzorach z dziedziny kosmonautyki, przykładowo (4 π * 10-7) jest to wzór pozwalający na obliczenie przenikalności magnetycznej próżni.

Uczeni poszukujący cywilizacji pozaziemskich wysłali w kosmos drogą radiową informacje o jej wartości.
Z wyliczeń matematyków wynika że do obliczenia obwodu obserwowalnego wszechświata użyjemy liczby π z 39 cyframi po przecinku. W Chinach został pobity Światowy Rekord Guinessa w zapamiętaniu jak największej ilości cyfr wchodzących w jej skład. Lu Chao recytując nieustannie przez 24 godziny 4 minuty wyrecytował ich aż 67890.

Liczba PI sama w sobie jest fascynująca

A fakt ze możemy spotkać ją nawet w Biblii Świętej dodaje jej wiele tajemniczości i wyjątkowości.
Jak to możliwe ze na pozór tak prosta liczba może być aż tak skomplikowana nawet dla najbardziej tęgich umysłów ludzkości?

Źródło: https://www.kulturalny.pl/ – artykuły o edukacji, nauce i szkole.